ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ
ΑΜΑΝΤΑ ΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α.Φ.Μ.: 999508508
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9
Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ / 10559
AP.M.A.E.: 54642/01/Β/03/347 
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 005315401000
Τηλ.: 
Fax: 
Email: amanta@freemail.gr